Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Mae cydweithredu amlddiwylliannol yn sgil gynyddol angenrheidiol. Yn yr hyfforddiant hwn, mae Tatiana Kolovou, arbenigwr cyfathrebu, yn eich helpu i ddatblygu eich deallusrwydd rhyngddiwylliannol i'r cyfeiriad hwn. Yma mae hi'n cyflwyno'r saith prif wahaniaeth diwylliannol, gan wahaniaethu rhwng diwylliannau cryf a gwan. Yna mae'n eich dysgu i ecsbloetio'r ciwiau gweledol ac anweledol sy'n bresennol yn eich amgylchedd er mwyn graddnodi'ch gweithredoedd a'ch ymatebion.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Deall ffactorau cyfeiriadau naturiol da at eich gwefan