Sgiliau ymddygiad

Ydych chi erioed wedi clywed am sgiliau annhechnegol (sgiliau meddal), a elwir hefyd yn sgiliau meddal neu sgiliau ymddygiadol? Sgiliau fel gwneud penderfyniadau, cydweithio, deallusrwydd emosiynol, meddwl yn feirniadol, creadigrwydd, trefniadaeth, gwasanaeth a chyfathrebu. Mae ei holl gyfadrannau yn angenrheidiol i addasu i newidiadau yn eich gweithle, i ryngweithio ag eraill, i weithio'n dawel ac i ddatrys problemau cymhleth. Maent yn ddefnyddiol ym mhob proffesiwn ac yn gynyddol werthfawr yn y farchnad swyddi.

Ydych chi eisiau mynd i mewn i'r byd hwn o sgiliau bywyd a datblygu'r math hwn o sgil? Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu pam mae sgiliau meddal yn bwysig ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn cynnal hunanasesiad i nodi eich cryfderau a meysydd i'w gwella. Yn olaf, byddwch yn datblygu cynllun gweithredu personol i ennill y sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r prosiectau sydd o ddiddordeb i chi.

Dechreuwch nawr, cynigir hyfforddiant am ddim ar Openclassrooms!

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Deall pam mae sgiliau meddal yn bwysig.
  • Gwnewch hunanasesiad o'ch sgiliau meddal.
  • Creu eich cynllun gweithredu eich hun i wella eich sgiliau meddal.

Dim rhagofynion i'ch hyfforddi.

Ychydig eiriau am awdur y cwrs

Mae Julien Bouret yn gyd-awdur dau lyfr ar y pwnc. Mae'n cymryd rhan mewn trawsnewid digidol, rheoli rheolaeth a datblygu sgiliau meddal yn y byd gwaith. Yn arbenigwr mewn ymarfer myfyrdod a hyfforddi meddwl, mae'n gweithio gyda chwmnïau blaenllaw, prifysgolion ac athletwyr i ddysgu hanfodion lles proffesiynol. Mae IL wedi datblygu fformatau cyfathrebu rhyngweithiol a phersonol ar gyfer hyfforddiant sgiliau meddal. Mae'n cynnig gwasanaethau mentora yn ogystal â gweithdai a chynadleddau i gyd yn ymroddedig i sgiliau meddal.

DARLLENWCH  Chwythwr chwiban: dim amddiffyniad gan weithwyr yn absenoldeb camymddwyn troseddol ar ran y cyflogwr

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →