Print Friendly, PDF ac E-bost

Bydd y MOOC yn cael ei neilltuo i astudio meddwl beirniadol. Mae heriau'r olaf yn bendant i gymdeithasau cyfoes. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid i ni ymladd yn erbyn rhagfarnau, obscurantiaeth a hyd yn oed ffanatigiaeth. Ond nid yw rhywun yn dysgu meddwl, i feirniadu'r farn a dderbynnir, i'w derbyn dim ond ar ôl gwaith personol o fyfyrio ac archwilio. Yn gymaint felly fel ein bod, yn wynebu traethawd ymchwil Manichean symlach, cynllwyniol, yn aml yn cael ein hamddifadu o adnoddau oherwydd nad ydym wedi dysgu meddwl a dadlau mewn gwirionedd.

Fodd bynnag, rydym yn aml yn tanamcangyfrif anhawster meddwl yn rhydd ac yn feirniadol. Dyma'r rheswm pam y bydd y cwrs yn datblygu'n raddol, gan fynd i'r afael â chwestiynau mwy a mwy cymhleth. Yn gyntaf, bydd yn gwestiwn o ddadansoddi gwahanol agweddau meddwl beirniadol yn ei berthynas â gwleidyddiaeth yn ystyr eang y term. Yna, unwaith y bydd y cysyniadau sylfaenol wedi'u caffael, bydd rhai elfennau cryno o hanes meddwl yn feirniadol yn cael eu cyflwyno. Yna byddwn yn symud ymlaen at ddadansoddiad manylach o themâu sy'n gysylltiedig yn gynhenid ​​â phroblem meddwl beirniadol: seciwlariaeth, y gallu i ddadlau'n gywir, rhyddid mynegiant ac anffyddiaeth.

Felly mae gan y MOOC hwn alwedigaeth ddwbl: caffael gwybodaeth benodol sy'n angenrheidiol i ddeall heriau meddwl beirniadol yn llawn, a gwahoddiad i feddwl drosoch eich hun mewn byd cymhleth.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflogres: beth sy'n newid ar 1 Ionawr, 2021