Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Eisiau gwella eich gallu i ddylanwadu ar eraill? Neu ydych chi eisiau bod yn rheolwr?

Yn fyr, ni wyddoch pa safbwynt i'w mabwysiadu, oherwydd yr ydych yn clywed popeth ac i'r gwrthwyneb: rhwng awdurdod a gostyngeiddrwydd.

Yn ystod yr hyfforddiant hwn, byddaf yn eich helpu i nodi'r arddull arweinyddiaeth sy'n cyfateb i'ch cryfderau a'r meysydd y gallwch eu datblygu i ddod yn arweinydd sy'n agored i eraill ac i'r bobl o'ch cwmpas.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Creu eich strategaeth marchnata gwe eich hun