Print Friendly, PDF ac E-bost

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ffermio organig? Rydych chi yn y lle iawn!

Yn wir, mae'r MOOC ORGANIG hwn at ddant pawb! P’un a ydych yn ddefnyddwyr, yn ffermwyr, yn swyddogion etholedig, yn fyfyrwyr…, byddwn yn ceisio yma i ddarparu elfennau ichi a fydd yn eich galluogi i ateb eich cwestiynau ar ffermio organig.

Amcan ein MOOC yw eich cefnogi i ddatblygu barn ddoeth a gwybodus ar ffermio organig.

Er mwyn eich arwain yn y cwestiynu hwn, mae 8 arbenigwr mewn ffermio organig, o ymchwil, addysg a datblygiad, wedi dod ynghyd i gynnig cwrs hyfforddi deniadol a rhyngweithiol i chi, wedi'i addasu i anghenion pawb.

I adeiladu eich llwybr dysgu, bydd gennych adnoddau ar ffurf fideos, animeiddiadau a chyflwyniadau, mewn fformat byr, sy'n gweddu orau i'ch cyfyngiadau; a gweithgareddau unigol neu gydweithredol - arolygon, dadleuon - y gallwch chi fuddsoddi ynddynt i'r graddau rydych chi'n dymuno a phosibiliadau! Yn anad dim, byddwch yn dod yn rhan o gymuned ddysgu, y bydd ei haelodau i gyd yn rhannu un peth yn gyffredin: cwestiynu ffermio organig. Byddwch yn gallu rhyngweithio trwy gydol y MOOC hwn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Strategaethau diagnostig canser