Print Friendly, PDF ac E-bost

P'un a ydych chi'n fyfyriwr ysgol uwchradd neu brifysgol, athrawon, ymchwilydd, gweithiwr sector cyhoeddus neu breifat neu'n syml chwilfrydig ac awyddus i ddysgu neu ailddysgu, mae'r MOOC hwn ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs hwn yn mynd i'r afael mewn ffordd syml a fforddiadwy â syniadau sylfaenol hinsawdd a'i gynhesu: Beth yw hinsawdd? Beth yw effaith tŷ gwydr? Sut i fesur yr hinsawdd? Sut mae wedi ac a fydd yn amrywio? Beth yw canlyniadau cynhesu byd-eang? A beth yw'r atebion? Dyma rai cwestiynau a fydd yn cael eu hateb yn y cwrs hwn diolch i'n tîm addysgu ond hefyd gyda chymorth siaradwyr sy'n arbenigo yn y cwestiynau hyn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Sut i greu Micro-Fusnes ar-lein