Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Sut ydych chi'n masnachu yn y marchnadoedd ariannol? A ydych chi'n ychwanegu dangosyddion ar ddangosyddion ac yn y pen draw yn fwy dryslyd nag o'r blaen?

Beth pe bawn i'n dweud wrthych y gallwch chi ddadansoddi'r marchnadoedd gyda dangosydd sengl?

Beth os dywedais wrthych y gallwch chi droi un o'r dangosyddion mwyaf cymhleth i mewn arf pwerus a hawdd ei ddefnyddio i wneud arian yn y marchnadoedd ariannol?

Croeso i GAEL DECHRAU GYDA'R DANGOSYDD ICHIMOKU KINKO-HYO

Fy nod yn y pen draw ar gyfer y cwrs rhagarweiniol hwn yw peidio â dysgu unrhyw ddangosydd arall a allai fod gennych ar eich siart. Fy nod yw darparu chi strategaeth resymegol y gallwch ei gymhwyso i fasnachu'r marchnadoedd yn hyderus.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dysgu SEO: yr holl hanfodion i ddechrau!