Hyfforddiant premiwm Openclassrooms am ddim

Oes gennych chi ddiddordeb mewn pobl, yn mwynhau gweithio gyda nhw, yn mwynhau gwrando ar eu hanghenion, a oes gennych chi ddiddordeb mewn recriwtio a hyfforddi? Efallai mai gyrfa mewn adnoddau dynol yw'r union beth rydych chi'n edrych amdano.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i fod yn rhan o'r tîm sy'n gweithredu strategaeth AD y cwmni. Byddwch yn darganfod y swyddogaeth AD, ei esblygiad, ei rôl mewn cymdeithas ac effaith digideiddio ar reoli AD.

Byddwch yn darganfod beth yw gweithio ym maes AD ac a yw'n iawn i chi. Ennill mewnwelediad a pharatoi ar gyfer gyrfa bosibl mewn AD.

Parhau i hyfforddi yn y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Rheolwch eich amser yn effeithiol