Print Friendly, PDF ac E-bost

 

Gallwch dreulio blynyddoedd yn anfon negeseuon gan bost heb orfod troi at "CCI" erioed. Fodd bynnag, os defnyddir yr e-bost mewn lleoliad proffesiynol, mae gwybod ei rinweddau a'i ddefnydd yn ofynnol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl ei ddefnyddio'n ddoeth. Felly, os yw'r adrannau anfonwr a derbynnydd ar y pennawd yn hawdd eu deall. Mae “CC” sy'n golygu copi carbon a “CCI” sy'n golygu copi carbon anweledig, yn llai felly. Ar ben hynny, nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn gwybod beth mae'r acronym hwn yn ei ddwyn i gof.

Beth mae'r copi carbon dall yn cyfeirio ato?

Gellir gweld y copi carbon fel teyrnged i'r copi carbon gwirioneddol a fodolai cyn creu'r copïwr ac a ganiataodd i gadw copïau o ddogfen. Mae fel dalen ddwbl sy'n cael ei rhoi o dan y brif ddalen ac sy'n cymryd popeth rydych chi'n ei ysgrifennu wrth fynd ymlaen. Fe'i defnyddir cymaint ar gyfer lluniadau ag ar gyfer testunau. Felly y mae yn cael ei gosod rhwng dwy ddalen, o ba rai y bydd yr un yn hollol isod, yn ddyblyg i'r un uchod. Os heddiw prin y defnyddir yr arfer hwn mwyach gyda dyfodiad technolegau newydd. Mae llyfrau log sy'n defnyddio'r system hon yn aml i sefydlu anfonebau gyda chopïau.

Defnyddioldeb y CCI

Mae'r "CCI" yn caniatáu ichi guddio'ch derbynwyr yn "To" a "CC" pan fyddwch chi'n gwneud i grŵp anfon. Mae hyn yn atal atebion rhai rhag cael eu gweld gan eraill. Felly mae'r "CC" yn cael eu hystyried fel copïau dyblyg sy'n weladwy gan yr holl dderbynwyr a chan yr anfonwr. Tra bod y "CCI", fel y mae'r term "anweledig" yn ei ddangos, yn atal derbynwyr eraill rhag gweld y rhai sydd yn y "CCI". Dim ond yr anfonwr wedyn fydd yn gallu eu gweld. Mae hyn yn bwysig ar gyfer y swydd, os ydych am fynd yn gyflym, heb i'r atebion fod yn weladwy i bawb.

DARLLENWCH  Pa fath o gwrteisi i anfon diolch mewn e-bost proffesiynol?

Pam defnyddio CCI?

Trwy anfon e-bost yn "CCI", nid yw'r derbynwyr yn yr adran hon byth yn ymddangos. Felly, gall ei ddefnydd gael ei ysgogi gan barchu data personol. Yr hyn sy'n bwysig yn yr amgylchedd proffesiynol. Yn wir, mae'r cyfeiriad e-bost yn elfen gyfansoddol o ddata personol. Yn union fel rhif ffôn, enw llawn neu gyfeiriad person. Ni allwch eu rhannu fel y dymunwch heb ganiatâd y sawl dan sylw. Er mwyn osgoi'r holl aflonyddu cyfreithiol a barnwrol hyn y manteisir ar yr "ICC". Yn ogystal, gall fod yn offeryn rheoli syml sy'n eich galluogi i gael data ar wahân gan sawl cyflenwr heb iddynt gyfathrebu â'i gilydd. Mae'r un peth yn wir am nifer o weithwyr, nifer o gwsmeriaid, ac ati.

O safbwynt busnes yn unig, gall anfon e-byst swmp heb ddefnyddio "BCC" gynnig cronfa ddata ar blât arian i'ch cystadleuaeth. Dim ond cyfeiriadau e-bost eich cwsmeriaid a'ch cyflenwyr y bydd yn rhaid iddynt eu hadalw. Gall hyd yn oed pobl faleisus ddwyn y math hwn o wybodaeth er mwyn eu trin yn dwyllodrus. Am yr holl resymau hyn, mae'r defnydd o "CCI" bron yn orfodol i weithwyr proffesiynol.