Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Mewn llawer o sefydliadau, ymdrinnir â materion “OHS” iechyd a diogelwch mewn gwahanol ffyrdd.

Mae mesurau diogelwch yn aml yn gymhleth ac yn gostus i'w gweithredu. Po fwyaf strwythuredig yw'r broses, y symlaf a'r mwyaf darbodus ydyw.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut y gall gweithredu mesurau diogelwch yn y gweithle gynyddu cynhyrchiant gweithwyr. Dysgwch sut i atal damweiniau ac anafiadau yn y gweithle.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i lunio'r ddogfen sengl y dylai fod gan bob busnes sydd â mwy nag un gweithiwr.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →