Post a Chludwr Proffesiynol: Beth yw'r gwahaniaeth?

Rhwng e-bost proffesiynol a llythyr, mae dau bwynt tebygrwydd. Rhaid ysgrifennu mewn arddull broffesiynol a rhaid cadw at reolau sillafu a gramadeg. Ond nid yw'r ddau ysgrif hyn yn cyfateb i hynny i gyd. Mae gwahaniaethau o ran strwythur a fformwlâu cwrtais. Os ydych chi'n weithiwr swyddfa sy'n awyddus i wella ansawdd eich ysgrifennu proffesiynol, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

E-bostiwch am ddosbarthiad cyflymach a mwy o symlrwydd

Mae e-bost wedi sefydlu ei hun dros y blynyddoedd fel offeryn hanfodol ar gyfer gweithrediad cwmnïau. Mae'n addasu i'r mwyafrif o sefyllfaoedd proffesiynol, o ran cyfnewid gwybodaeth neu ddogfennau.

Yn ogystal, gellir gweld e-bost mewn gwahanol gyfryngau. Mae'r rhain yn cynnwys y cyfrifiadur, ffôn clyfar neu lechen.

Fodd bynnag, ystyrir bod y llythyr proffesiynol, hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio'n llai aml, yn fector rhagoriaeth mewn rhyngweithiadau swyddogol.

Llythyr ac e-bost proffesiynol: Gwahaniaeth ar ffurf

O'i gymharu ag e-bost neu e-bost proffesiynol, nodweddir y llythyr gan ffurfioldeb a chodeiddio. Fel elfennau o lythyr, gallwn ddyfynnu sôn am deitl dinesig, ein hatgoffa o'r hyn sy'n cymell y llythyr, y casgliad, y fformiwla gwrtais, yn ogystal â chyfeiriadau'r sawl a gyfeiriwyd atynt a'r anfonwr.

DARLLENWCH  Templed llythyr ar gyfer cais llwyddiannus am godiad cyflog

Ar y llaw arall mewn e-bost, nid yw'r casgliad yn bodoli. O ran yr ymadroddion cwrtais, maent yn fyr ar y cyfan. Rydym yn aml yn cwrdd â mynegiadau o gwrteisi o'r math "Yn gywir" neu "Cyfarchion" gyda rhai amrywiadau, yn wahanol i'r rhai a geir mewn llythrennau sydd yn draddodiadol yn hirach.

Ar ben hynny, mewn e-bost proffesiynol, mae'r brawddegau'n gryno. Nid yw'r strwythur yr un peth ag mewn llythyr neu lythyr.

Strwythur e-byst a llythyrau proffesiynol

Mae'r mwyafrif o lythyrau proffesiynol wedi'u strwythuro o amgylch tri pharagraff. Mae'r paragraff cyntaf yn ein hatgoffa o'r gorffennol, mae'r ail yn olrhain y sefyllfa bresennol ac mae'r trydydd yn gwneud amcanestyniad i'r dyfodol. Ar ôl y tri pharagraff hyn dilynwch y fformiwla gloi a'r fformiwla gwrtais.

Fel ar gyfer e-byst proffesiynol, maent hefyd wedi'u strwythuro mewn tair rhan.

Mae'r paragraff cyntaf yn nodi problem neu angen, tra bod yr ail baragraff yn mynd i'r afael â gweithred. O ran y trydydd paragraff, mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol i'r derbynnydd.

Dylid nodi, fodd bynnag, y gall trefn y rhannau amrywio. Mae'n dibynnu ar fwriad cyfathrebu anfonwr neu anfonwr yr e-bost.

Beth bynnag, p'un a yw'n e-bost proffesiynol neu'n llythyr, fe'ch cynghorir i beidio â defnyddio gwên. Argymhellir hefyd i beidio â talfyrru'r fformwlâu cwrtais fel "Yn gywir" ar gyfer "Cdt" neu "Cyfarchion" ar gyfer "Slt". Ni waeth pa mor agos ydych chi, byddwch bob amser yn elwa o fod yn pro gyda'ch gohebwyr.