Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Deall yr hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer addysg gyfrifiadurol sylfaenol, ar y lefel:
  • Codio gwybodaeth, strwythurau a chronfeydd data.
  • Ieithoedd rhaglennu hanfodol ac mae ganddynt weledigaeth y tu hwnt.
  • Algorithmau damcaniaethol a gweithredol.
  • Pensaernïaeth peiriannau, systemau gweithredu, rhwydweithiau a phynciau cysylltiedig
 • Cael, trwy'r cynnwys hwn, wybodaeth ddamcaniaethol o wyddoniaeth gyfrifiadurol y tu hwnt i ddysgu syml am raglennu.
 • Darganfod problemau a phrif bynciau'r wyddoniaeth ffurfiol hon sy'n gydnaws â'r dudalen flaen dechnolegol.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →