Print Friendly, PDF ac E-bost

Heddiw, rydyn ni'n cwrdd â Dimitri, dyn ifanc llawn cymhelliant a raddiodd yn ddiweddar o ifocop ar ôl ei hyfforddiant 8 mis i ddod yn Ddatblygwr Gwe. Eisoes yn dal BAC + 2 mewn Technoleg Gwybodaeth Reoli, dyma ef yn 30 oed, wedi'i ardystio ddwywaith ac efallai ar ei ffordd i 3ydd diploma i barhau i ddatblygu sgiliau a rhoi hwb i'w gyflogadwyedd ar y farchnad swyddi!

« O fy safbwynt i, mae'n syml iawn, mae hyfforddiant yn hanfodol ac mae'n gydol oes, yn barhaus, yn enwedig mewn proffesiynau fel ein un ni ”. Ar gyfer Dimitri, 30, cyn-ddysgwr (ac efallai eto?) Yn ifocop, mae hyfforddiant yn llawer mwy na gwybodaeth rydych chi'n ei chymathu neu ddiploma rydych chi'n ei arddangos ar eich CV. Na, mae'n hytrach, fel pwy fyddai'n dweud, "stori osgo". Cwestiwn sy'n angenrheidiol i gael y wybodaeth ddiweddaraf ... ac i wneud eich hun yn fwy deniadol ar y farchnad swyddi. Dyma hefyd y rheswm cychwynnol dros ei gofrestriad cyntaf gydag ifocop. Yn angerddol am TG a deiliad rheolaeth TG BAC + 2, roedd yn naturiol yn canolbwyntio ei hun tuag at hyfforddi Datblygwr Gwe, sy'n para 8 mis, y mae hanner ohono yn yr ysgol, a'r llall mewn busnes. “Roeddwn yn edrych am hyfforddiant sy’n cyfuno theori ac ymarfer, a all

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ffurflenni rhyngweithiol yn Word