Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Ydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, systemau argymell i benderfynu ble i fwyta, neu wefannau i archebu gwyliau neu lety munud olaf?

Fel y gwyddoch, mae'r safleoedd hyn yn defnyddio technegau dysgu peirianyddol o'r enw "targedu" a "phrffilio" i ddeall diddordebau defnyddwyr a chynnig cynhyrchion a hysbysebion iddynt yn seiliedig ar eu dewisiadau. Defnyddir y dechnoleg hon i ddadansoddi symiau mawr o ddata, yn yr achos hwn eich data personol. Mae'r data hwn yn aml yn sensitif iawn, gan y gallai ymwneud â'ch lleoliad, barn wleidyddol, credoau crefyddol, ac ati.

Nid amcan y cwrs hwn yw cymryd safbwynt "o blaid" neu "yn erbyn" y dechnoleg hon, ond yn hytrach i drafod opsiynau posibl yn y dyfodol ar gyfer diogelu preifatrwydd, yn enwedig y risg o ddatgelu data personol a gwybodaeth sensitif pan gaiff ei ddefnyddio mewn cymwysiadau cyhoeddus. megis systemau argymell. Gwyddom ei bod yn wir yn bosibl darparu atebion technegol i gwestiynau dybryd o ddiddordeb i’r cyhoedd, nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd (neu ddeddfwriaeth Ewropeaidd) GDPR wedi dod i rym ym mis Mai 2018.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Trawsnewidiadau ar y cyd: y cwrs hyfforddi newydd i ragweld a chefnogi ailhyfforddi eich gweithwyr