Print Friendly, PDF ac E-bost

Amcan y cwrs hwn yw deall y materion diogelwch mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol, ac yn fwy manwl gywir bod â gwybodaeth dda am fygythiadau a mecanweithiau amddiffyn, er mwyn deall sut mae'r mecanweithiau hyn yn ffitio i mewn i bensaernïaeth rhwydwaith a '' chael gwybodaeth wrth ddefnyddio yr offer hidlo a VPN arferol o dan Linux.

Mae gwreiddioldeb y MOOC hwn yn y maes thematig sydd wedi'i gyfyngu i
diogelwch rhwydwaith, lefel uchel o arbenigedd ar gyfer dysgu o bell, a'r cynnig o ganlyniad o waith ymarferol a gynigir (amgylchedd Docker o dan GNU / Linux o fewn peiriant rhithwir).

Yn dilyn yr hyfforddiant a ddarperir yn y MOOC hwn, bydd gennych wybodaeth am wahanol dopolegau rhwydweithiau FTTH, bydd gennych gysyniadau peirianneg, byddwch yn adnabod y dechnoleg ffibr a chebl yn ogystal â'r ategolion a ddefnyddir. Byddwch wedi dysgu sut mae rhwydweithiau FTTH yn cael eu defnyddio a pha brofion a mesuriadau sy'n cael eu cynnal wrth osod y rhwydweithiau hyn.

DARLLENWCH  Beth mae'r protocol iechyd yn ei ddarparu mewn cwmnïau?