Print Friendly, PDF ac E-bost

O dan delerau Erthygl L. 1233-3 o'r Cod Llafur, mae diswyddiad am resymau economaidd yn gyfystyr â diswyddiad a wneir gan gyflogwr am un neu fwy o resymau nad yw'n gynhenid ​​i berson y gweithiwr sy'n deillio o ddileu neu drawsnewid cyflogaeth neu addasiad, a wrthodwyd gan y gweithiwr, o elfen hanfodol o'r contract cyflogaeth, gan ddilyn yn benodol: anawsterau economaidd, newidiadau technolegol, dod â gweithgaredd y cwmni i ben, ad-drefnu'r busnes sy'n angenrheidiol i ddiogelu ei gystadleurwydd. Yn y rhagdybiaeth olaf hon, mae'n gyfraith achos sefydledig mai dim ond pan fydd bygythiad yn pwyso ar gystadleurwydd y cwmni a'i fod yn wir y bygythiad hwn y gellir ad-drefnu'r cwmni sy'n angenrheidiol i ddiogelu ei gystadleurwydd yn ddilys. sy'n cyfiawnhau'r ad-drefnu a arweiniodd at ddileu, addasu neu drawsnewid swyddi (Soc. 31 Mai 2006, rhif 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet; 15 Ionawr, 2014, rhif 12-23.869 , Cyfreitheg Dalloz).

Felly, nid yw'r pryder am sefydliad gwell yn eithrio'r cyflogwr o'i rwymedigaeth i nodweddu “bygythiad” o'r fath (Soc. 22 Medi 2010, rhif 09-65.052, cyfreitheg Dalloz).

Fodd bynnag, os oes rhaid i'r barnwr wirio realiti a difrifoldeb y rheswm a ddechreuwyd ar gyfer unrhyw ddiswyddiad economaidd, fodd bynnag, nid yw'n perthyn iddo

DARLLENWCH  Fformiwla Ddwys: hyfforddiant galwedigaethol amser llawn ar gyfer proffesiwn newydd