Disgrifiad

Nod hyfforddiant Lagom yw eich galluogi i awtomeiddio'ch cyllid i dalu'ch holl filiau, gosod o'r neilltu, ennill mwy, colli llai, a gwybod yn union faint y gallwch chi ei wario ar hobïau a phleserau bob mis. Sut ? Nesaf ein system awtomeiddio cyllid a thrwy gymhwyso rhai egwyddorion pwerus.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

  • Pobl â llif arian rheolaidd (cyflogau, cymorth, ac ati).
  • Pobl sydd eisiau cynyddu pŵer prynu.
  • Pobl nad ydyn nhw eisiau dibynnu ar bobl i gynnal eu hunain.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwella eich ynganiad Ffrangeg gyda Shadowing? Cwrs 2