Print Friendly, PDF ac E-bost

Nod y MOOC hwn yw cyflwyno'r Dadansoddwr Data gradd prifysgol (DU) a gludir gan Brifysgol CY Cergy Paris. Mae'n disgrifio gweithrediad y DU, ei sefydliad addysgeg a'i rhaglen.

Mae Dadansoddwr Data DU yn hyfforddi Dadansoddwyr Data yfory. Mae wedi'i anelu at bobl sy'n dymuno ennill sgiliau sy'n bodloni anghenion sector sydd â llawer o densiwn yn y farchnad swyddi. Mae'n hyfforddiant mewn niferoedd bach sy'n canolbwyntio ar ymarfer. Mae'r cyfeiliant yn cael ei bersonoli yn ôl y…

DARLLENWCH  Sut i drefnu eich astudiaethau gartref