Print Friendly, PDF ac E-bost

Creu neu ail-ddylunio gwefannau, dylunio a chynhyrchu modelau graffig, ysgrifennu llinellau cod wrth barchu datblygiad gwe a chyfeirio naturiol ... Mae cenadaethau datblygwr integreiddiwr gwe yn niferus. Sgiliau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan recriwtwyr ac y mae'n syniad da hyfforddi ar eu cyfer. Canolbwyntiwch ar gryfderau a phenodoldeb yr hyfforddiant a ddarperir gan ifocop. Dewch yn ddatblygwr integreiddiwr gydag ifocop © ThisisEngineering RAEng - Unsplash Cryfderau'r hyfforddiant

Cynigir hyfforddiant datblygwr integreiddiwr gwe ifocop - ardystiad RNCP lefel 5 (Bac +2) a gydnabyddir gan y Wladwriaeth - ar sail Ddwys (4 mis o gyrsiau ac yna 4 mis o interniaeth mewn cwmni) ac mewn rhaglenni astudio gwaith (2 ddiwrnod o wersi a 3 diwrnod mewn cwmni yr wythnos, am flwyddyn). Cyn dechrau'r addysgu, mae gan ddysgwyr fynediad at amrywiol fodiwlau (hanes iaith gyfrifiadurol, cyflwyno HTML / CSS a JavaScript, cyfluniad golygydd testun, ac ati) sy'n caniatáu iddynt ddeall eu mynediad i hyfforddiant orau. “Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi mynediad i ddysgu blaengar o'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer integreiddio a datblygu diolch i addysgeg wedi'i haddasu, eglura Laurence Baratte, cynorthwyydd i gyfarwyddwr canolfan ifocop Paris 11.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Teleweithio: addysgeg yn hytrach na sancsiynau ar gyfer cyflogwyr ailgyfrifiadol