Print Friendly, PDF ac E-bost

Ie ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn! Cyn dod yn gynrychiolydd gwerthu effeithlonrwydd ynni, roedd Anissa yn gynorthwyydd deintyddol mewn mewnblaniad a llawfeddygaeth. Prawf bod yr holl ailhyfforddi yn bosibl pan fydd gennych chi'r ganolfan hyfforddi gywir ... a dant caled!

Pwy bynnag sy'n beio Anissa am ddiffyg amlochredd darllenwch ei phortread isod a throwch ei dafod saith gwaith yn ei cheg y tro nesaf! Oherwydd y lleiaf y gallwn ei ddweud yw nad oes gan y fenyw ifanc hon ddiffyg adnoddau. Gyda STG BAC (gwyddorau a thechnolegau rheoli a rheoli) mewn llaw, DEUG mewn AALl (Ieithoedd Tramor Cymhwysol) a phrofiadau proffesiynol amrywiol fel derbynnydd neu ymgynghorydd gwerthu a hyd yn oed cynorthwyydd deintyddol, gall Anissa brofi ei bod yn dir i gyd. Yn wir mae hi wedi dewis “archwilio” i ddarganfod ei swydd ddelfrydol, y bydd yn y pen draw yn dod o hyd iddi hanner ffordd rhwng y byd masnachol a'r ysgrifenyddiaeth weinyddol. "Ar ôl profi'r ddau ychydig, deuthum i'r casgliad o'r diwedd nad dewis oedd y dewis gorau", mae hi'n gwenu. Yn ffodus, mae swydd y Cynorthwyydd Gwerthu yn caniatáu ichi gyfuno cenadaethau. Yn ddim ond 27 oed, dewisodd hyfforddi yno

DARLLENWCH  Dioddefwyr: Cyflwyniad i Ddioddefiaeth