Print Friendly, PDF ac E-bost

Sut llwyddodd Ornela, mam ddeinamig 33 oed sy'n byw ger Rungis, i symud o statws Ceisiwr Swyddi i Gynorthwyydd AD mewn blwyddyn? Y cyfan wrth gael ei ddiploma gan IFOCOP, a rheoli ei fywyd teuluol heb roi embaras ariannol iddo'i hun? Y ffordd hawsaf yw gofyn y cwestiwn iddo.

Ornela, rydych chi'n dechrau'r flwyddyn yn gryf iawn, oherwydd ar adeg y cyfweliad hwn rydych chi newydd lanio swydd fel Cynorthwyydd AD!

Yn wir, ac rydw i'n hapus iawn (gwenu). Nid yw hyn ond yn atgyfnerthu fy argyhoeddiad imi wneud y dewis cywir trwy gychwyn fy ailhyfforddi proffesiynol trwy hyfforddiant.

Fe wnaethoch chi ddilyn y cwrs hyfforddi Cynorthwyydd AD gydag IFOCOP. Ond o ba fydysawd proffesiynol ydych chi'n dod? A beth yw eich llwybr hyfforddi cychwynnol?

I ddechrau, cefais fy rhagflaenu ar gyfer y sector twristiaeth. Ar ôl fy BAC cyffredinol, roeddwn hefyd wedi ymgymryd â BTS mewn gwerthu a chynhyrchu twristiaeth, ac yn anffodus ni chefais gyfle i'w ddilysu, yn dilyn newid mewn bywyd personol a barodd imi adael fy Normandi brodorol ar gyfer rhanbarth Paris. Y brys cyntaf wedyn oedd dod o hyd i swydd i

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut i drefnu eich astudiaethau gartref