Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r mecanwaith ar gyfer cynyddu cyfradd y lwfans gweithgaredd rhannol yn arbennig o agored i sectorau cysylltiedig fel y'u gelwir y mae eu gweithgaredd yn dibynnu ar sectorau sy'n ymwneud â thwristiaeth, gwestai, bwytai, chwaraeon, diwylliant, cludo pobl, digwyddiadau ac sy'n profi gostyngiad o leiaf 80% yn eu trosiant yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth 15 a Mai 15, 2020.

Asesir y gostyngiad hwn:

  • naill ai ar sail trosiant (trosiant) a arsylwyd yn ystod yr un cyfnod o'r flwyddyn flaenorol;
  • neu, os yw'r cyflogwr yn dymuno hynny, mewn perthynas â'r trosiant misol cyfartalog ar gyfer y flwyddyn 2019 wedi'i ostwng dros 2 fis.

Ar gyfer cwmnïau a grëwyd ar ôl Mawrth 15, 2019, asesir y trosiant galw heibio mewn perthynas â'r trosiant misol ar gyfartaledd dros y cyfnod rhwng dyddiad creu'r cwmni a Mawrth 15, 2020 wedi'i ostwng i ddau fis.

Rhaid i rai o'r cwmnïau hyn gyflawni rhwymedigaeth newydd. Mae hyn yn ymwneud â:

  • busnesau crefft y mae'n rhaid iddynt gyflawni o leiaf 50% o'u trosiant trwy werthu eu cynhyrchion neu wasanaethau mewn ffeiriau ac arddangosfeydd;
  • celfyddydau graffig, cyhoeddi penodol, cyfathrebu a dylunio standiau a gofodau byrhoedlog y mae'n rhaid iddynt gyflawni o leiaf 50% o'u trosiant gydag un neu fwy o gwmnïau yn sector trefniadaeth y ffair fasnach, digwyddiadau…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Y Canllaw Cyswllt