Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu mwy am dechnegau gwerthu! Mae'r adran werthu yn bwysig iawn i gwmni. Yr adran hon sy'n cynhyrchu gwerthiant ac yn caniatáu i'r cwmni ddatblygu'n barhaus. Dyma sut y byddwch yn sylweddoli bod gwerthu yn bwysig iawn i oroesiad unrhyw fusnes.

Yn syml, refeniw yw'r arian sy'n dod i goffrau'r cwmni pan fydd yn ymrwymo i gontractau gyda chwsmeriaid.

Hoffwn nodi, yn enwedig yn Ffrainc, fod llawer o ragfarnau yn erbyn y sector gwerthu. Ystyrir bod gwerthwyr yn trinwyr anonest, barus a diegwyddor.

Yn ffodus nid yw hyn yn wir! Mae'n broffesiwn bonheddig iawn oherwydd rôl gwerthwr da yw ychwanegu gwerth at y cwsmer a'i helpu i gyflawni ei amcanion strategol. Mae'n broffesiwn sy'n gofyn am sgiliau gwrando, empathi, meddwl strategol, yr awydd i helpu eraill, canolbwyntio ac, wrth gwrs, cariad at heriau!

Syniad sefydledig arall yw na allwch ddysgu bod yn werthwr da: mae gan werthwr y swydd o dan ei groen. Mae hynny'n anghywir: gallwch ddysgu bod yn werthwr lefel uchel. Yn y cwrs hwn, byddaf yn rhoi rhai awgrymiadau i chi i'ch helpu i ddod yn werthwr effeithiol.

I wneud y cwrs hwn mor rhesymegol a dealladwy â phosibl, fe'ch gwahoddaf i'm dilyn trwy bob cam o gylch gwerthu.

- Y cam cyn-werthu, sy'n cynnwys datblygu strategaeth werthu ac amrywiol dechnegau chwilio.

DARLLENWCH  Sut i greu Busnes Ar-lein gyda Systemeio o A i Z.

– Y cyfnod gwerthu fel y cyfryw, pan fyddwch yn cyfarfod ac yn trafod gyda darpar gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys technegau gwerthu a thrafod hyd at gau’r cytundeb (arwyddo’r contract).

- Ar ôl y gwerthiant, gwerthuswch ei ganlyniadau a'r offer i wneud y gorau o'i strategaeth werthu. Dilyn a datblygu eich perthnasoedd busnes a chadw'r cwsmeriaid yr ydych yn gyfrifol amdanynt.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →