Mae gennych chi gyfrifiadur, yn dymuno dysgu codio ac rydych chi'n ddechreuwr llwyr neu rannol yn y maes; os ydych chi'n fyfyriwr, yn athro neu ddim ond rhywun sy'n teimlo'r ysfa neu'r angen i ddysgu rhaglennu sylfaenol; mae'r cwrs hwn yn defnyddio Python 3 fel yr allwedd i ddatgloi'r drws i'r wybodaeth gyfrifiadurol hon.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ymarfer, ac mae'n cynnig digonedd o ddeunydd i gwmpasu dysgu rhaglennu sylfaenol, ar y naill law trwy ddangos ac esbonio'r cysyniadau diolch i nifer o gapsiwlau fideo byr ac esboniadau syml, ac ar y llaw arall mae'n dechrau trwy ofyn i chi eu rhoi y cysyniadau hyn ar waith yn gyntaf mewn ffordd dywys ac yna'n annibynnol. Mae sawl cwis, prosiect unigol, a llawer o ymarferion i'w perfformio a'u dilysu'n awtomatig gyda'n teclyn UpyLaB wedi'u hintegreiddio i'r cwrs, yn caniatáu ichi loywi ac yna dilysu'ch dysgu.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwella Eich Sgiliau Geiriau Sylfaenol