Print Friendly, PDF ac E-bost

O oedran ifanc, rydym yn dysgu, ond yn tyfu i fyny, weithiau gall dysgu fod yn anodd.
Nawr, mae'n hanfodol heddiw i esblygu'n broffesiynol.

Os ydych chi eisiau dysgu, ond nid ydych chi'n teimlo fel hyn, dyma rai awgrymiadau ar gyfer dysgu dysgu.

Nid yw'n fraint dysgu'n gyflym ac yn dda:

Yn aml, credir yn anghywir mai dim ond ar gyfer myfyrwyr da sydd â chyfleusterau yw dysgu'n gyflym ac yn dda.
Mae hyn yn rhagfarn oherwydd bod gan bawb y gallu dysgu hwn ar unrhyw oedran ac at unrhyw ddiben.
Yn sicr, bydd gennych rai rhwystrau i chwalu fel rhwystrau seicolegol, gwallau cyfeiriadedd, oedi neu anawsterau cofnodi.
Ond ni fydd hynny'n ddim nesaf i'r hyn y bydd dysgu'n ei ddod â chi.
Yn wir, bydd dysgu i ddysgu yn agor drysau'r parth rydych chi wedi'i ddewis.

Sut i ddysgu dysgu?

Mae'r cwestiwn hwn wedi bod yn destun nifer o astudiaethau ac ymchwil a wneir gan wyddonwyr o bob cwr o'r byd.
Mae canlyniad cyffredin yn ymddangos ym mron pob astudiaeth, yr angen i nodi sut rydym yn cofio ac yn ei addasu yn ôl y diben.
Mae yna wahanol fath o gof a gwyddant am eu hymarferiad a bydd eu natur neilltuol yn eich galluogi i wneud y gorau o'ch galluoedd gwybyddol ym mywyd bob dydd.

Mae pob person yn creu eu dulliau dysgu eu hunain.
Mae heddiw'n bosib dod o hyd i ddewis eang o ddulliau, dulliau a thechnegau addysgu.
Ond, er mwyn i'r rhain wneud ffrwyth mewn gwirionedd, rhaid eu defnydd personol.
Ar gyfer hyn, rhaid i chi fod wrth wraidd eich mecanweithiau dysgu.
Efallai y bydd angen i chi ddarganfod rhai newydd y gallwch eu defnyddio'n hawdd.

DARLLENWCH  Sut i ddod yn fwy a mwy cymwys yn y gwaith

Ein awgrymiadau ar gyfer dysgu i ddysgu:

I ddysgu sut i ddysgu rydym yn eich cynghori i ddilyn y rheolau 4 hyn yn syml ac yn hawdd i'w sefydlu:

  • Credwch yn eich galluoedd: Mae cael hunanhyder yn hanfodol i ddysgu dysgu, heb wneud hynny, ni fyddwch yn gobeithio ehangu'ch sgiliau yn gyflym;
  • dod o hyd i'ch lle: bydd byw mewn amgylchedd lle rydych chi'n gyfforddus yn eich helpu i ddysgu'n effeithiol;
  • deall yr hyn rydych chi'n ei ddysgu: eto, mae'r rheol hon yn hanfodol i ddysgu'n dda. Os nad ydych chi'n deall yr hyn rydych chi'n ei ddysgu, mae'n amhosibl parhau;
  • defnyddio offer i ddysgu: gall gwneud diagramau, cymryd nodiadau, neu ddefnyddio meddalwedd map meddwl, fod yn help mawr i chi ddysgu.

Wrth gwrs, nid oes dim yn eich rhwystro rhag gosod rheolau ychwanegol i'ch helpu i ddysgu yn ôl eich nodau.