Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • eich rhoi mewn sefyllfa addysgu:

  • paratoi cyrsiau cyfrifiadurol damcaniaethol ac ymarferol,
  • trefnu’r cyrsiau hyn o fewn dilyniant,
  • rhoi addysgu ar waith yn yr ystafell ddosbarth: o weithgaredd i gymorth i fyfyrwyr,
  • rheoli'r gwerthusiad o ddysgu blaenorol a gwella'r cwrs.
 • cwestiynu a beirniadu eich ymarfer addysgu
 • gweithio gyda'r meddalwedd a'r offer trefniadol sy'n benodol i'r cwrs hwn

Mae'r Mooc hwn yn ei gwneud hi'n bosibl caffael neu atgyfnerthu seiliau ymarferol addysgu DSC trwy addysgeg trwy weithredu. Diolch i weithgareddau efelychu proffesiynol, cyfnewid o fewn cymuned o ymarfer, asesu cymheiriaid a dilyniant gwersi mewn epistemoleg a didacteg cyfrifiadureg, mae'n ei gwneud hi'n bosibl dysgu sut i addysgu cyfrifiadureg ar lefel uwchradd uwch neu gymryd cam yn ôl. o'u dulliau addysgu eu hunain.

Mae’n rhan o gwrs hyfforddi cyflawn, gan gynnwys o ran hanfodion cyfrifiadureg a gynigir mewn cydymaith MOOC “Numerical and Computer Science: the basics´´ sydd hefyd ar gael ar Hwyl.

Yn Ffrainc, mae hyn yn caniatáu ichi baratoi i addysgu ar lefel uwchradd uwch gyda threigl y CAPES

Cyfrifiadureg.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i ohirio cyfweliadau proffesiynol hyd at y flwyddyn 2021 heb gael fy nghosbi?