Print Friendly, PDF ac E-bost

Ydych chi'n cymryd nodiadau ac eisiau dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas? Ydych chi'n gwneud cyfrifiadau ar gyfrifiadur ac mae'ch canlyniadau'n newid o ddydd i ddydd? Hoffech chi rannu eich dadansoddiadau data a'ch gwaith diweddaraf gyda'ch cydweithwyr fel y gallant eu hailddefnyddio?

Mae'r MOOC hwn ar eich cyfer chi, myfyrwyr doethuriaethymchwilydd , myfyrwyr meistrathrawonpeirianwyr o bob disgyblaeth sydd am eich hyfforddi mewn amgylcheddau cyhoeddi ac offer dibynadwy:

  • Markdown ar gyfer cymryd nodiadau strwythuredig
  • Offer mynegeio (DocFetcher ac ExifTool)
  • Gitlab ar gyfer olrhain fersiwn a gwaith cydweithredol
  • Notebooks (jupyter, rstudio neu org-mode) i gyfuno cyfrifo, cynrychioli a dadansoddi data yn effeithlon

Byddwch yn dysgu yn ystod ymarferion yn seiliedig ar achosion ymarferol sut i ddefnyddio'r offer hyn i wella eich cymryd nodiadau, eich rheolaeth data a'ch cyfrifiadau. Ar gyfer hyn, bydd gennychgofod Gitlab a D 'gofod Jupyter, wedi'i integreiddio i'r platfform HWYL ac nad oes angen ei osod. Gall y rhai sy'n dymuno gwneud y gwaith ymarferol gyda stiwdio ou Modd Org ar ôl gosod yr offer hyn ar eu peiriant. Darperir yr holl weithdrefnau gosod a chyflunio offer yn y Mooc, yn ogystal â llawer o sesiynau tiwtorial.

Byddwn hefyd yn cyflwyno i chi heriau ac anawsterau ymchwil atgynyrchiol.

Ar ddiwedd y MOOC hwn, byddwch wedi caffael y technegau sy'n eich galluogi i baratoi dogfennau cyfrifiadol y gellir eu dyblygu ac i rannu canlyniadau eich gwaith yn dryloyw.

🆕 Ychwanegwyd llawer o gynnwys yn y sesiwn hon:

  • fideos ar git / Gitlab i ddechreuwyr,
  • trosolwg hanesyddol o ymchwil atgynyrchiol,
  • crynodebau a thystebau ar gyfer anghenion penodol ym meysydd y gwyddorau dynol a chymdeithasol.
DARLLENWCH  Taliad bonws Macron ar agor tan Ragfyr 31, 2020?

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →