Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r cwrs hwn yn disgrifio'r dull 5S a'i egwyddorion. Mae'n egluro, gam wrth gam, sut i weithredu'r dull yn eich amgylchedd gwaith neu o ddydd i ddydd (swyddfa, gweithdy, gweithfan, cegin, ystafell wely, ac ati). Mae'n cyfnewid rhwng cyflwyniadau damcaniaethol, ymarferion ymarferol ac ymarferion, ar ffurf cyfweliadau, sleidiau, fideos a chwisiau ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu microenterprise - Tiwtorial am ddim