Mae'r cwrs hwn yn disgrifio'r dull 5S a'i egwyddorion. Mae'n esbonio i chi, gam wrth gam, sut i sefydlu'r dull yn eich amgylchedd gwaith neu o ddydd i ddydd (swyddfa, gweithdy, gweithfan, cegin, ystafell wely, ac ati). Mae’n cyflwyno cyflwyniadau damcaniaethol, cymwysiadau ymarferol ac ymarferion bob yn ail, ar ffurf cyfweliadau, sleidiau, fideos a chwisiau...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Paratoi i bawb: meiddio a llwyddo