Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae archifo tystysgrifau CSPN yn ei gwneud hi'n bosibl ystyried esblygiad cyflym a chyson y technegau bygythiad ac ymosodiad.

Mae cyfnod dilysrwydd tystysgrif CSPN bellach wedi'i osod ar 3 blynedd, yna caiff ei harchifo'n awtomatig.
Mae'r cam hwn gan y ganolfan ardystio genedlaethol yn ei gwneud hi'n bosibl sicrhau cysondeb â darpariaethau'r Ddeddf Seiberddiogelwch, yn y persbectif bod y fethodoleg werthuso hon yn cyfateb yn y blynyddoedd i ddod i gynllun Ewropeaidd newydd.

Mae'r dull hwn hefyd yn rhan o'r cadarnhad sydd ar ddod o'r cytundeb cydnabod Franco-Almaeneg ar gyfer tystysgrifau CSPN a'u cyfwerth yn yr Almaen BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Ardystiad Diogelwch Cyflymedig); lle mae gan dystysgrifau BSZ gyfnod dilysrwydd o 2 flynedd.

DARLLENWCH  Er mwyn ennill teyrngarwch cwsmeriaid