Gohirio ymweliadau meddygol a oedd i fod i ddod cyn Awst 2, 2021

Mae'r gorchymyn yn darparu ar gyfer gohirio ymweliadau meddygol a ddaw i ben cyn Awst 2, 2021.
Cofiwch, fodd bynnag, na ellir gohirio pob ymweliad meddygol. Felly, dyfarnodd archddyfarniad y gohirio o fewn blwyddyn ar y mwyaf ar ôl i:

yr ymweliad gwybodaeth ac atal cychwynnol (VIP) (ac eithrio rhai poblogaethau sydd mewn perygl: plant dan oed, menywod beichiog, gweithwyr nos, ac ati) a'i adnewyddu; adnewyddu'r prawf tueddfryd a'r ymweliad canolradd ar gyfer gweithwyr sy'n elwa o fonitro atgyfnerthu, ac eithrio gweithwyr sy'n agored i ymbelydredd ïoneiddio a ddosbarthwyd yng nghategori A.

Mwy o fanylion gyda'n herthygl “Ymweliadau meddygol yn 2021: beth yw eich rhwymedigaethau? ".

Mae'r archddyfarniad hwn sy'n manylu ar yr ymweliadau y gellir eu gohirio neu beidio yn berthnasol yn unig yn berthnasol i ymweliadau meddygol a drefnwyd cyn Ebrill 17, 2021. Felly, dylid mabwysiadu testun newydd yn fuan i ystyried estyniad y mesur gohirio.

Cadw rôl newydd y meddyg galwedigaethol tan Awst 1, 2021

Er mwyn ymladd yn well yn erbyn Covid-19, mae uchelfreintiau newydd wedi'u rhoi i feddygon yn ...

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Canolbwyntiwch ar broffesiynau cemegol yfory