Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Deall a defnyddio postolau perthnasedd Einstein
  • Dysgwch am hanes y gwyddorau ffisegol
  • Modelwch sefyllfa gorfforol
  • Datblygu technegau cyfrifo awtomatig, megis y syniad o ymledu hyd a chrebachu hyd
  • Deall a chymhwyso'r dull o ddatrys problemau "agored"

Disgrifiad

Y modiwl hwn yw'r olaf mewn cyfres o 5 modiwl. Mae'r paratoad hwn mewn ffiseg yn eich galluogi i atgyfnerthu eich gwybodaeth a'ch paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch. Gadewch i chi'ch hun gael eich arwain gan fideos a fydd yn cyflwyno ychydig o hanes gwyddoniaeth, y ddamcaniaeth arbennig o berthnasedd yn ogystal ag ymddangosiad y syniad o feintioli ar ddechrau'r 20fed ganrif. Bydd hwn yn gyfle i chi adolygu’r syniadau hanfodol o ffiseg berthnasedd arbennig a thonnau o’r rhaglen ffiseg ysgol uwchradd, i ennill sgiliau newydd, damcaniaethol ac arbrofol, ac i ddatblygu technegau mathemategol defnyddiol mewn ffiseg.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dyblwch eich cynhyrchiant: rheoli amser heb todolist