Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • deall heriau trawsnewidiadau ecolegol, economaidd, ynni a chymdeithasol, a'u cymhwyso i realiti eich tiriogaeth,
  • adeiladu map ffordd a yrrir gan drawsnewid,
  • sefydlu grid darllen i adolygu eich prosiectau o ran datblygu cynaliadwy,
  •  gwella'ch prosiectau trwy dynnu ysbrydoliaeth o atebion concrit ac arloesol.

Disgrifiad

Mae'r rhybuddion gan wyddonwyr yn ffurfiol: mae'r heriau presennol (anghydraddoldebau, hinsawdd, bioamrywiaeth, ac ati) yn enfawr. Rydym ni i gyd yn gwybod hynny: mae ein model datblygu mewn argyfwng, ac mae'n cynhyrchu'r argyfwng ecolegol presennol. Mae’n rhaid inni ei drawsnewid.

Rydym yn argyhoeddedig ei bod yn bosibl wynebu’r heriau hyn ar y lefel diriogaethol a bod awdurdodau lleol yn chwarae rhan fawr yn y trawsnewid. Felly, mae'r cwrs hwn yn eich gwahodd i archwilio heriau trawsnewidiadau ecolegol, economaidd, ynni a chymdeithasol yn y tiriogaethau - trwy gymryd enghraifft o brofiadau

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Modiwl "Dysgu dysgu": mae ein dysgwyr yn tystio