Print Friendly, PDF ac E-bost

Ceisiadau mynych, nawdd, cynigion swyddi camarweiniol… Ydych chi wedi derbyn e-bost, neges destun, neu alwad yn addo hyfforddiant am ddim i chi trwy eich cyfrif hyfforddi personol? Byddwch yn effro i ymdrechion sgam i ddwyn eich credydau CPF a pheidiwch â gweithredu arnynt. Mae'r wefan cybermalveillance.gouv.fr yn casglu tystebau ac yn atgoffa nad y Caisse des Dépôts, na Pôle Emploi, na'r Weinyddiaeth Lafur sy'n gwneud y dull ffôn lleiaf am y CPF.

DARLLENWCH  Awgrymiadau ar gyfer Rhestrau Data