Print Friendly, PDF ac E-bost

 

Dysgu sut dechrau sgwrs mewn iaith dramor yw un o hanfodion yr eirfa. Mae yna lawer o ymadroddion i sicrhau eich bod chi'n cael eich deall, eich deall ac yn cymryd rhan mewn trafodaeth gyda'r person arall. Mae “Nid wyf yn deall”, “a allwch ei ailadrodd”, neu hyd yn oed “beth ydych chi'n ei alw'n hynny” yn ymadroddion syml iawn i'w dysgu a fydd serch hynny yn eich helpu i fynegi'ch hun yn Saesneg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Phortiwgaleg Brasil.

Pam a sut i ddechrau sgwrs mewn iaith dramor?

Gwneud yn siŵr bod eich rhyng-gysylltydd yn eich deall yn dda yw'r sylfaen ar gyfer arwain a cychwyn sgwrs mewn iaith dramor. Wrth deithio mewn gwlad dramor lle nad oes gennych feistrolaeth dda ar yr iaith, gall gwybod yr eirfa hon achub bywyd mewn sawl sefyllfa. Gwybod sut i ddweud “allwch chi ei ailadrodd?”, “Beth ydych chi'n ei alw?" neu “ydych chi'n fy neall i?” yn gallu eich helpu chi i egluro sefyllfaoedd gyda'r person arall a gwneud i'ch hun ddeall.

Wrth gwrs yn gwybod sut i ddechrau sgwrs ddim yn ddigon i fod yn gyffyrddus ym mhob sefyllfa. Felly i ddysgu mwy o eirfa, gwella neu wella'ch sgiliau mewn iaith dramor, dim byd fel ymarfer defnyddio cymhwysiad.

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Iawndal am ddiswyddo newyddiadurwr asiantaeth newyddion: gwrthdroi cyfraith achos