Print Friendly, PDF ac E-bost

Prif amcan y cwrs yw ymgyfarwyddo myfyrwyr â natur arbennig gwrthrychau gwleidyddol trwy gynnig geirfa, offer a dulliau ar gyfer adnabod, enwi, dosbarthu a rhagweld ffenomenau gwleidyddol.

Gan ddechrau o'r syniad o bŵer, bydd cysyniadau allweddol Gwyddoniaeth Wleidyddol yn agored i chi: democratiaeth, cyfundrefn, gwleidyddiaeth, ideoleg, ac ati.

Wrth i'r modiwlau fynd yn eu blaenau, mae geiriadur yn cael ei greu a gweithio gyda chi. Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch wedi caffael terminoleg sy'n benodol i'r ddisgyblaeth ac yn cyd-fynd â'r cysyniadau hyn. Byddwch yn fwy cyfforddus wrth ddehongli'r newyddion ac wrth lunio'ch syniadau.

Bydd athrawon yn rhannu eu gwybodaeth a'u dadansoddiadau yn rheolaidd. Mae'r fideos hefyd yn cynnwys sawl diagram i wneud dysgu'n fwy deinamig.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i brofi'ch gwybodaeth trwy gwisiau ac ymarferion amrywiol.

NEWYDDION: Eleni byddwn yn gweld sut mae pandemig COVID 19 wedi effeithio ar bŵer, ei ymarfer corff a'i ddosbarthiad.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  VAE Transitions pro ac ariannu OPCO: estyniad i 2021