Print Friendly, PDF ac E-bost

Ers i Google Meet, y gwasanaeth fideogynadledda a ddatblygwyd gan Google, fod yn hygyrch i holl berchnogion cyfrif Google ac nid yn unig i aelodau sy'n talu bellach, mae'r gwasanaeth yn parhau i dyfu. Yn yr hyfforddiant hwn, byddwch yn darganfod sut i reoli eich cyfranogiadau, ond hefyd sut i drefnu a rheoli eich cynadleddau eich hun. Yna byddwch yn gallu manteisio i'r eithaf ar yr holl fanteision a gynigir gan y gwasanaeth hwn.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 01/01/2022

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  PACA> Hyfforddiant clyweledol a fforwm ysgrifennu newydd