Print Friendly, PDF ac E-bost

Nid yw eich gweithfan bellach yn addas ar gyfer eich cyflwr iechyd neu anabledd. Mewn rhai achosion, gellir addasu eich gweithfan i wella eich sefyllfa trwy gynnal un neu fwy o astudiaethau ergonomig.

Beth yw astudiaeth ergonomig?

Astudiaeth ergonomig Mae gweithfan yn cynnwys arsylwi'r person yn ei swydd i ddeall yn well y gwaith a wneir er mwyn cynnig newidiadau a threfniadau a fydd yn gwella'r sefyllfa waith.

Mae'r gweithiwr proffesiynol sy'n cynnal yr astudiaeth ergonomig, yn dadansoddi'r atebion posibl yn ôl y sefyllfa. Er enghraifft, mae'n dadansoddi effaith anabledd neu gyflwr iechyd penodol ar waith: amser ymateb, galluoedd gweledol, cyffwrdd, ymdrech gorfforol, ac ati.

Yn dibynnu ar ganlyniadau ei astudiaeth, gall argymell sawl cynnig ar gyfer gosodiad y gofod, y gweithfan neu'r offer gwaith a fydd yn gwella'ch amodau gwaith. Gall y trefniadau hyn fod yn wahanol iawn yn dibynnu ar yr achos. Dyma rai enghreifftiau:

offer newydd, gosod sedd ergonomig, addasu goleuadau, addasu dosbarthiad tasgau, ac ati.Pwy all elwa ohono?

Mae astudiaethau ergonomig yn ymwneud â:

pob cwmni sector preifat (gan gynnwys y sector amaethyddol),

DARLLENWCH  Busnes awtomatig ar y rhyngrwyd diolch i System.IO