Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae gennym ni i gyd sgiliau, rhinweddau personol a hyd yn oed naturiol! Ond pwy ohonom sy'n eu hecsbloetio mewn gwirionedd? Ydyn ni'n ymwybodol ohono? Sut i'w ddefnyddio i lwyddo'n well? Dysgwch sut i harneisio'ch sgiliau ac arbed amser i gyflawni eich nodau.

Rydych chi'n treulio amser yn dysgu ers eich plentyndod; datblygu gwybodaeth, gwybodaeth mewn gwahanol feysydd, ond beth mae Mam Natur wedi'i gynnig i chi? Beth sydd gennych chi ddwfn y tu mewn?

Dychmygwch, er enghraifft: yr ydych am fynd â llwybr ar gyfer eich prosiect proffesiynol yn y dyfodol, yn yr achos hwn, bydd yn rhaid ichi ail-wneud ymdrechion ac efallai na fydd y diwedd yn addas i chi. Ac, yn hytrach, rydych chi wedi ceisio'ch talentau naturiol? Bydd hyn wedi caniatáu ichi gymryd llwybr gwahanol, llwyddiant! O ganlyniad, byddech chi wedi colli llai o amser yn cymryd yr ail lôn.

Fideo ysgogol o 2 min! Bydd yn rhoi'r cerrig milltir allweddol i chi ddatblygu eich rhinweddau.

Yn y fideo hwn fe welwch gyngor a chyngor a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar eich sgiliau tra'n arbed amser ..., a phob un, mewn dim ond pwyntiau 5:

    1) Eich galluoedd : mae gennych nhw, eu hadnabod!

    2) Y prisiad : os na ddangoswch eich doniau, ni fydd unrhyw un yn ei wneud i chi!

    3) Parth orhagoriaeth : datblygu eich sgiliau i wneud swydd!

    4) Ffocws : bydd crynodiad yn ehangu'ch sgiliau.

    5) Gwell na'ch hun : mae hyn yn anymarferol, yn amgylchynu'ch hun yn dda, rydym bob amser yn dysgu o'r gorau.

Yn barod i dyfu a rhannu eich rhinweddau gyda'r rhai o'ch cwmpas?

DARLLENWCH  Sut i wneud eich gwendidau'n gryfder?