Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Os ydych chi am wella'ch sgiliau gwrando, yna cymerwch yr hyfforddiant hwn gan Charlotte Naymark. Ar ôl i chi ddiffinio a diffinio beth yw gwrando, fe welwch sut i ddefnyddio'r syllu i gysylltu ac addasu i'r llall. Yna byddwch chi'n dysgu sut i ddefnyddio'r offer sydd ar gael ichi, boed yn amser, distawrwydd ac emosiynau, a byddwch hefyd yn gweld beth yw'r rhwystrau i wrando da. Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, bydd gennych yr holl gardiau wrth law i wrando ar eich rhyng-gysylltwyr.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Calendr gwyliau cyhoeddus 2022