Mae cyfathrebu yn rhan hanfodol o unrhyw berthynas. Mae cyfathrebu ysgrifenedig a llafar felly yn sgil hanfodol i'w hennill a'i gwella os ydych am wella'ch perthynas ag eraill. Yn yr erthygl hon, rydym yn mynd i edrych ar ffyrdd syml ac ymarferol i wella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar.

Gwella eich cyfathrebu

Y cam cyntaf i wella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yw bod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei ddweud a sut rydych chi'n ei ddweud. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o'ch geiriau a'u heffaith ar eraill. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o'ch tôn, rhythm a chyfaint. Mae angen i chi hefyd fod yn ymwybodol o iaith eich corff a'i effaith ar eraill.

Dysgwch i wrando ar eraill

Unwaith y byddwch chi'n dod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei ddweud a sut rydych chi'n ei ddweud, rhaid i chi ddysgu gwrando ar eraill. Gwrando yw un o'r ffyrdd pwysicaf o gyfathrebu. Ni allwch feithrin perthnasoedd iach heb ddysgu gwrando a deall yr hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud. Rhaid i chi fod yn barod i dderbyn beirniadaeth ac adborth a dysgu o'ch camgymeriadau.

Trefnwch eich cyfathrebiad

Yn olaf, rhaid i chi ddysgu sut i gynllunio a threfnu eich cyfathrebu. Mae angen i chi gynllunio ymlaen llaw beth rydych chi'n mynd i'w ddweud ac wrth bwy rydych chi'n mynd i'w ddweud. Mae angen i chi gynllunio ymlaen llaw sut rydych chi'n mynd i siarad a pha eiriau rydych chi'n mynd i'w defnyddio. Dylech hefyd gymryd yr amser i egluro eich pwyntiau yn dda a'u cefnogi gydag enghreifftiau a dadleuon.

DARLLENWCH  Meistrolwch eich safle diolch i gwrteisi mewn e-byst

Casgliad

I gloi, mae cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn sgìl hanfodol i'w gaffael a'i wella os ydych chi am wella'ch perthynas ag eraill. I wneud hyn, mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei ddweud a sut rydych chi'n ei ddweud, dysgu gwrando ar eraill, a chynllunio a threfnu eich cyfathrebu. Os dilynwch yr awgrymiadau hyn, gallwch wella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a dod yn gyfathrebwr gwell.