Print Friendly, PDF ac E-bost

Sut i gynyddu eich gwerthiant yn sylweddol, heb gymhlethu'r broses yn ddiangen a heb ychwanegu gormod o gamau? Yn yr hyfforddiant hwn, mae Philippe Massol, hyfforddwr mewn rheolaeth, strategaeth a gwerthu, yn cyflwyno'r dechneg werthu SPIN Selling, neu SPIG. Mae'n esbonio sut mae'r dull hwn yn gweithio, sy'n cynyddu gwerthiant 17% ar gyfartaledd. Rydych chi'n werthwr, yn brofiadol neu'n ddechreuwr, byddwch yn dysgu sut i roi'r SPIG ar waith, yn enwedig yn ystod arwerthiant wyneb yn wyneb. Byddwch yn darganfod cyfres o bedwar cwestiwn a ofynnir mewn trefn benodol iawn: sefyllfa, problem, ymglymiad ac enillion. Yna, byddwch yn dibynnu ar atgyrchau ymlusgaidd eich rhagolygon a byddwch yn darganfod sut y gall y pedwar cwestiwn newid eu hagwedd tuag at eich cynigion. Felly, byddwch chi'n gwybod sut i strwythuro a pharatoi cyfarfod gwerthu a fydd yn cynyddu'ch siawns o werthu'ch cynhyrchion ac yn lleihau gwrthwynebiadau.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Mae rhai ohonynt yn cael eu cynnig am ddim a heb gofrestru ar ôl talu amdanynt. Felly os yw pwnc o ddiddordeb i chi, peidiwch ag oedi, ni chewch eich siomi.

Os oes angen mwy arnoch, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi o beidio â chael eich cyhuddo ar ôl y cyfnod prawf. Gydag un mis mae gennych gyfle i ddiweddaru eich hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 30/06/2022

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

 

DARLLENWCH  Gwenyn MOOC a'r amgylchedd