Dyma'r ail fideo cysgodi, cofiwch? Mae'n dechneg wych sy'n cynnwys ailadrodd gair am air gyda'r un goslef yr hyn y mae brodor yn ei ddweud. Felly gallwch chi wneud y dechneg cysgodi neu barot gyda llawer o bethau: cân, darn o ffilm, araith, fy fideos! Mae'r dewis yn eang iawn, does ond angen i chi gael y trawsgrifiad gyda chi, gwrando ac ailadrodd, dyna i gyd! Beth yw pwrpas cysgodi? fe'i defnyddir i weithio ar eich ynganiad ond nid yn unig, mae hefyd yn caniatáu ichi weithio ar oslef, gallwch hefyd weithio ar eirfa trwy ddysgu geiriau newydd. Gallwch hefyd weithio ar strwythur y frawddeg, gweld sut mae wedi'i llunio ar lafar. Mae’n ffynhonnell ddihysbydd o fanteision mewn dysgu, fe’ch sicrhaf. Os ydych chi'n symud ymlaen mewn siarad, rydych chi'n fwy hyderus, mae'n caniatáu ichi fod yn fwy cymhellol i ddysgu mwy ac rydych chi'n symud ymlaen yn fwy byth, mae'n gylch rhinweddol 🙂 Mor barod i gysgodi gyda mi?

Rhai camau i'w dilyn:

Cam 1: gwrandewch

Cam 2: gwrando ac ailadrodd fel ymadrodd parot yn ôl ymadrodd

Cam 3: gwrandewch ar y testun cyfan ac ailadroddwch y testun cyfan a chofnodwch eich hun Ailadroddwch gamau 2 a 3 gymaint o weithiau ag sydd angen. Trwy ailadrodd y byddwch chi'n llwyddo i wella'ch llafar.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →