Print Friendly, PDF ac E-bost
  • Gwybod bioleg y wenynen
  • darganfod y rhwydwaith o ryngweithio cymhleth rhwng gwenyn, planhigion, bodau dynol a'r tir
  • Deall sut mae gwenynwyr amatur a phroffesiynol yn gweithio, eu ffyrdd o fridio neu gynhyrchu jeli brenhinol
  • Nodi'r bygythiadau sy'n pwyso ar wenyn a'r dull rheoli sydd ar gael
  • Darganfyddwch y sector cadw gwenyn a'r farchnad fêl.

Disgrifiad

Mae gwenyn yn hanfodol i gynhyrchu amaethyddol bron i 70% o rywogaethau sy'n cael eu tyfu ac yn un o ddioddefwyr cyntaf arferion amaethyddol dwys. Y paradocs hwn ond hefyd holl gymhlethdod y berthynas rhwng gwenyn, cadw gwenyn ac amaethyddiaeth y mae Gwenyn MOOC a'r Amgylchedd yn ei archwilio.

Byddwn yn darganfod bioleg gwenyn, yn enwedig gwenyn domestig, rhywogaeth hynod sydd wedi gallu cynnal ffordd wyllt o fyw wrth fod yn destun dofi dynol. Byddwn yn gweld y gwahanol ffactorau sy'n effeithio ar ei iechyd, boed yn gemegol neu'n fiolegol. Byddwn yn esbonio'r ddibyniaeth gref rhwng iechyd gwenyn ac argaeledd adnoddau a chynefinoedd blodau, yn enwedig mewn amgylcheddau amaethyddol.

Trwy lawer o enghreifftiau, byddwch yn darganfod sut y gall gwenynwyr godi eu gwenyn i gynhyrchu mêl a jeli brenhinol, ond hefyd ar gyfer peillio cnydau. Bydd tystiolaeth yn ein hatgoffa bod cadw gwenyn yn Ffrainc yn weithgaredd economaidd sy'n gorfod wynebu cwymp mewn cynhyrchiant a chystadleuaeth ryngwladol gref. Ei gryfderau yw ansawdd a gwreiddioldeb cynyrchiadau rhanbarthol.

Ar gyfer pob un o'r themâu hyn, bydd y wybodaeth wyddonol sefydlog ond hefyd yr hyn sy'n cael ei drafod yn cael ei ddatgelu a'i drafod.

DARLLENWCH  Cynnydd cyflog o 15% ar gyfer cynorthwywyr cartref yn y sector gwirfoddol