Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Os ydych chi am ennill arian ar y rhyngrwyd ac ennill annibyniaeth, mae'n debyg mai hwn yw'r hyfforddiant pwysicaf rydych chi'n mynd i'w wylio.

Oherwydd ie, bydd yn caniatáu ichi ddewis rhwng busnesau llawn sudd, a'r rhai a fydd, i'r gwrthwyneb, yn gwneud ichi ddychwelyd i gyflogaeth gyflogedig.

Rydych chi erioed wedi breuddwydio am allu teithio, ennill bywoliaeth (heb o reidrwydd yrru ceir mawr a lledaenu'ch arian).

Mae'n rhywbeth eithaf posibl a chyraeddadwy, mewn llai na mis i'r rhai mwyaf talentog.

Rydych o bosibl wedi rhoi cynnig ar arolygon ar-lein taledig, aseiniadau bach, gwerthiannau o ddrws i ddrws a rhywfaint o "bethau" marchnata ar y rhyngrwyd.

Os oes, mae'n arferol nad ydych wedi llwyddo i wneud bywoliaeth o'r gweithgaredd hwn.

Nid eich bai chi yw hi beth bynnag. Mae hyn oherwydd eich bod wedi cael eich cyfeirio at y ffyrdd anghywir.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cemometreg, pennod 2/2: dulliau dan oruchwyliaeth