Manylion y cwrs

Mae'n bwysig gwneud argraff dda o'r ychydig funudau cyntaf rydych chi'n eu treulio gyda mentoriaid neu ddarpar gleientiaid, neu hyd yn oed gyda ffrindiau. Yn yr hyfforddiant bach hwn, mae Todd Dewett, awdur a hyfforddwr busnes, yn dangos i chi sut i ddweud wrth berson arall beth rydych chi'n ei wneud a sicrhau eu bod yn eich cofio mewn cyfnod byr iawn gyda “thraw” personol. Gwneud y mwyaf o'ch cyfarfodydd mewn lleiafswm o amser a chyfoethogi'ch rhwydwaith o'r dechrau!

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Builderall: Defnyddio Builderall i werthu fel cyswllt