→→→ Manteisiwch ar y cyfle hwn i roi hwb i'ch sgiliau gyda'r hyfforddiant premiwm hwn, a allai fod yn daladwy heb rybudd ymlaen llaw. ←←←

 

Hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer cymryd nodiadau gorau posibl

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich arwain i feistroli'r technegau cymryd nodiadau gorau. P'un a ydych yn fyfyriwr neu'n weithiwr proffesiynol, byddwch yn dysgu i gasglu ac atgynhyrchu gwybodaeth hanfodol yn effeithiol.

Hyfforddwr Nicolas Bonnefoix yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol: deall y mathau o wybodaeth, colli cof ac achosion cais. Er ei fod yn gymhleth, mae cymryd nodiadau yn ymarfer hanfodol i fod yn ymwybodol ohono. Byddwch yn gweld sut i addasu eich cyflymder trawsgrifio a dewis y dull priodol yn dibynnu ar y sefyllfa.

Byddwch yn dysgu offer concrit. Fel y defnydd doeth o dablau, mapiau meddwl a thechnegau sgimio i flaenoriaethu'r sylwadau. Bydd ysgrifennu telegraffig, symbolau a thalfyriadau yn caniatáu ichi grynhoi cymaint â phosibl. Byddwch hyd yn oed yn dysgu am law-fer neu'n creu eich system symlach eich hun.

Ond y tu hwnt i ystumiau, byddwch yn gweithio'n arbennig ar eich gwrando gweithredol a dethol. Trwy gyfuno dulliau a hyfforddiant dyddiol, byddwch yn datblygu gwybodaeth werthfawr. I atgynhyrchu'r cynnwys a ddaliwyd yn gywir ac yn fanwl gywir.

O seiliau damcaniaethol i weithrediadau concrit

Er ei fod yn ddamcaniaethol ar y dechrau, bydd yr hyfforddiant hwn yn mynd i'r afael ag agweddau ymarferol iawn yn gyflym. Bydd Nicolas Bonnefoix yn dechrau gyda'r hanfodion: teipoleg gwybodaeth, materion cofio, achosion defnydd... Cysyniadau hanfodol hyd yn oed os yw'r ymarfer yn parhau i fod yn gymhleth.

Yna byddwch yn dysgu addasu eich gwaith cymryd nodiadau yn ôl y cyd-destun. Dewiswch eich cyfryngau yn ddoeth, lefel eich synthesis, eich byrfoddau… Cymaint o feini prawf pennu ar gyfer y trawsgrifio gorau posibl. Bydd y defnydd o fapiau meddwl, tablau crynodeb ac offer eraill yn cael eu manylu.

Bydd yr hyfforddiant hefyd yn pwysleisio datblygiad sgiliau trawsgyfeirio hanfodol. Fel rheoli eich llif ysgrifennu, eich gallu blaenoriaethu, neu eich gwrando gweithredol. Rhinweddau na ellir ond eu caffael trwy ymarfer rheolaidd y bydd Nicolas Bonnefoix yn eich annog i'w mabwysiadu.

Bydd popeth yn ffurfio methodoleg gyflawn y gellir ei haddasu. Er mwyn eich galluogi i drwsio gwybodaeth allweddol yn barhaol, beth bynnag fo'r pwnc dan sylw.

Dod yn arbenigwr mewn casglu gwybodaeth

I gloi, bydd yr hyfforddiant hwn yn caniatáu ichi feistroli'n berffaith cymryd nodiadau. Gwybodaeth hanfodol, ond yn aml yn cael ei thanamcangyfrif.

Trwy gydol y modiwlau, byddwch yn archwilio technegau amrywiol. O law-fer i systemau ysgrifennu symlach a mapiau meddwl. Yr amcan yw creu dull sy'n cyfuno effeithlonrwydd ac ymarferoldeb.

Bydd Nicolas Bonnefoix hefyd yn pwysleisio'r agweddau ymddygiadol sy'n gysylltiedig â'r ymarfer hwn. Eich gwrando, eich canolbwyntio, eich cyflymder gweithredu... Cymaint o rinweddau i weithio arnynt er mwyn casglu gwybodaeth yn well.

Er ei fod yn ddamcaniaethol ar adegau, bydd yr hyfforddiant hwn yn parhau i fod wedi'i angori'n ymarferol. Diolch i achosion concrit a hyfforddiant rheolaidd. Er mwyn caniatáu ichi symud ymlaen yn gyflym a chaffael yr awtomatiaeth hanfodol.

Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, bydd gennych wybodaeth gyflawn. Dal ac adfer y pethau hanfodol ym mhob sefyllfa, boed mewn astudiaeth neu gyd-destun proffesiynol. Sgil allweddol i wneud y gorau o'ch effeithlonrwydd dyddiol.