Manylion y cwrs

Gall ychydig o straen fod yn ysgogol, ond gall llawer o straen fod yn niweidiol i'ch iechyd a'ch perthnasoedd. Yn ffodus, gallwch leihau lefel y straen yn eich bywyd trwy gael y technegau cywir i ddelio ag ef. Mae Todd Dewett yn eich cynghori ar sut i reoli'ch straen.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Adeiladwch eich strategaeth fusnes llawrydd