P'un ai yn eich bywyd proffesiynol neu breifat, mae'n rhaid i chi wneud dewisiadau yn aml.
Er bod rhai yn bwysicach nag eraill, gan wybod sut i wneud y penderfyniad cywir ni ellir ei fyrfyfyrio.

Pan ddaw i wneud dewisiadau, gwrthodir dau ddull, sef manteision ac anfanteision y ddau golofn a'r llall sy'n cynnwys dilyn greddf yr un.
Er mwyn eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir, dyma ddau ddull a rhai awgrymiadau.

Dull # 1: Colofnau o fanteision ac anfanteision

Mae hon yn ddull y mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio i wneud dewisiadau. Gall fod yn effeithiol oherwydd mae'n caniatáu ichi ddatgan yn glir yr hyn yr ydych yn ei ennill a'ch bod yn colli i wneud y penderfyniad hwnnw. Mae geiriau'n cael eu rhoi, mae'n ffordd o roi ystyr i wneud penderfyniadau.
Fodd bynnag, mae'r dull hwn yn gofyn am amser ac adlewyrchiad go iawn ar y dewis.
Efallai na fydd yn gweithio drwy'r amser, ond yn tarfu arnoch ymhellach.

Dull # 2: Deimlo ar Greddf

Yn aml, dywedir mai'r dewis cyntaf a wnewch yn aml yw'r un iawn.
Ac yr hyn a ysgogodd ni i wneud y dewis hwnnw yw ein greddf yn unig. Mae'n farn hollol wahanol o ran gwneud penderfyniadau.
Dyma enghraifft: mae'n rhaid ichi fynd i bwynt A, byddwch chi'n dewis llwybr, yn aml heb feddwl amdano.
Ni fydd person sy'n dibynnu ar ei greddf byth yn cwestiynu ei ddewis.
Hyd yn oed pe bai damwain yn digwydd ar y daith hon, bydd hi'n dweud wrthych ei bod yn ddiddorol.
Er mwyn ymddiried yn y greddf, mae hefyd i ymddiried yn eich hun a dweud wrthych fod y dewisiadau sy'n gwneud yn iawn ac yn dda i ni.
Mae astudiaethau'n dangos mai penderfyniadau anweladwy yn aml yw'r gorau, yn enwedig pan fyddant yn gysylltiedig ag ardal dan reolaeth neu mewn sefyllfa beryglus.

DARLLENWCH  Adolygiad Busnes Harvard: Darganfyddwch yr allweddi i feithrin eich deallusrwydd emosiynol

Fy nghynghoriadau ar gyfer gwneud y penderfyniadau cywir:

Tip # 1: gwybod sut i wrando ar ei gilydd

Gall eich emosiynau eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir. Yn wir, mae emosiynau'n gweithredu fel larwm sy'n rhoi gwybodaeth allweddol i chi am y sefyllfa.
Maent yn ddangosydd da iawn, rydych chi'n gyffrous ac yn hapus, neu ar y groes yn drist ac yn frwd, yn gwybod sut i wrando ar eich emosiynau.

Tip # 2: Cadwch ond yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch

Wedi'i ysgogi gan lifogydd o wybodaeth, ni fyddwch yn gallu gwneud y penderfyniadau cywir.
Bydd yn anodd gwahaniaethu beth sy'n bwysig a beth sydd ddim.
Felly cofiwch beth sy'n bwysig iawn a chanolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig.

Tip # 3: gwybod sut i roi'r gorau iddi

Mae aros yn rewi ar benderfyniad i gymryd am oriau yn ddiwerth.
Felly, rhoi'r gorau i feddwl a mynd allan.
Bydd hyn yn eich helpu i weld yn gliriach, byddwch yn ymlacio, mae'n sicr ar yr adeg honno y bydd y penderfyniad cywir yn ymddangos.