Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r Cnam-Intechmer yn cael label “Pôle Mer Bretagne Atlantique” ar gyfer ei dri chwrs hyfforddi: Peirianneg amgylchedd morol fframwaith technegol, Fframwaith technegol ar gyfer cynhyrchu a datblygu adnoddau morol a Baglor mewn eigionegydd-chwiliwr.

Ar ddechrau mis Medi, cafodd y Cnam-Intechmer label “Pôle Mer Bretagne Atlantique”. Pegwn Môr yr Iwerydd Llydaw, hyrwyddwr arloesi morwrol, yn glwstwr cystadleurwydd sy'n dwyn ynghyd fwy na 350 o actorion o'r byd morwrol. Mae label Pôle Mer Bretagne Atlantique yn gydnabyddiaeth sylfaenol i'r Cnam-Intechmer. Bydd yn gwella gwelededd ein cyrsiau hyfforddi ac yn cryfhau cysylltiadau â chwaraewyr preifat a chyhoeddus yn y byd morwrol.

Amcan y Pôle Mer

Mae'r Pôle Mer Bretagne Atlantique yn dwyn ynghyd gwmnïau, labordai, canolfannau ymchwil a sefydliadau hyfforddi ynghylch arloesi morwrol wrth wasanaethu twf glas. Mae'n ymyrryd yn y meysydd gweithredu strategol canlynol:

Amddiffyn morwrol, diogelwch a diogeledd Morwrol morol ac morwrol Adnoddau ynni a mwyngloddio Adnoddau biolegol morol Yr amgylchedd a datblygiad yr arfordir Porthladdoedd, logisteg a chludiant morwrol

Y Pôle Mer mewn niferoedd

1 tiriogaeth rhagoriaeth forwrol Llydaw - Yn talu de la Loire 350 o aelodau gan gynnwys mwy na hanner busnesau bach a chanolig 359 o brosiectau sydd wedi'u labelu er 2005…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  AGS 2021: cyfradd yn ddigyfnewid o hyd