Absenoldeb â thâl: dyddiadau wedi'u gosod neu eu haddasu, absenoldeb wedi'i rannu

Ers y caethiwed cyntaf, gallwch ei gwneud yn ofynnol i'ch gweithwyr gymryd absenoldeb â thâl (CP) ac addasu'r dyddiadau CP a ddilyswyd eisoes heb orfod cydymffurfio â'r darpariaethau y darperir ar eu cyfer gan y Cod Llafur neu'ch cytundebau ar y cyd (cytundeb cwmni, cyfunol).

Ond byddwch yn ofalus, mae'r posibilrwydd hwn wedi'i fframio. Wedi’i sefydlu gan ordinhad o 25 Mawrth, 2020, mae’n amodol ar gymhwyso cytundeb ar y cyd sy’n eich awdurdodi, o fewn y terfyn o 6 diwrnod o absenoldeb â thâl, ac yn parchu cyfnod rhybudd na ellir ei leihau i lai nag un diwrnod clir. :

penderfynu ar gymryd diwrnodau o wyliau breintiedig, gan gynnwys cyn agor y cyfnod y bwriedir eu cymryd; neu i addasu'r dyddiadau ar gyfer cymryd absenoldeb â thâl yn unochrog.

Gall cytundeb ar y cyd hefyd eich awdurdodi:

i rannu'r gwyliau heb fod angen cael cytundeb y gweithiwr; i osod dyddiadau absenoldeb heb fod yn ofynnol i ganiatáu gwyliau ar y cyd i gyflogeion a phartneriaid ar y cyd sy’n rhwym i gytundeb undod sifil sy’n gweithio yn eich cwmni.

Yn wreiddiol, y cyfnod ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gyda France Relance, mae ANSSI yn cyfrannu at gryfhau seiberddiogelwch y genedl